Na OŠ Marije Vere že vse od leta 1999 uspešno deluje šolski sklad, ki skrbi za to, da lahko učenci uresničujejo svoje interese na nadstandardnem delu programa, sofinancira nakupe določene opreme in didaktičnih pripomočkov za potrebe pouka in
nudi subvencije socialno šibkim učencem.

Z organizacijo različnih dejavnosti skrbi za krepitev stikov med učenci, učitelji, starši in lokalnim okoljem.

Šolski sklad se financira s pomočjo donacij, ki jih pridobiva na različne načine, tako od staršev kot od lokalnega gospodarstva in drugih donatorjev.

Veseli bomo, če bomo s pomočjo vaših donacij še naprej lahko učencem zagotavljali kakovosten program in jim omogočali vsestranski razvoj.


Sedež sklada: Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska cesta 16a, 1241 Kamnik
 
Številka računa SI56 0124 3603 0654 813, sklic SI00 02031999

Člani upravnega odbora
Predstavniki staršev: Katja Urbanija, Polonca Žele, Natalija Kunstek, Admir Joldič                      
Predstavniki šole: Helena Sternad, Loreta Kmet, Darja Čermelj

Predsednica upravnega odbora
Darja Čermelj