Delo na vrtu omogoča (ali celo zahteva!), da otroci med seboj čim bolje sodelujejo in se dopolnjujejo. Tu je tekmovalnost manj zaželena, saj na nepravem mestu lahko povzroči celo škodo. V vrtu ni »samo mojih« rastlin (čeprav imam seveda lahko svoje najljubše …), vse so »naše«. Da bi vrt uspeval, si moramo vsi nesebično prizadevati, da vse poteka čim bolje.

Delo v vrtu seveda najprej določa ritem narave in življenjskih procesov, mi pa ga organiziramo tako, da otroci lahko spremljajo razvoj rastlin od semena do plodov in spoznavajo svojo vlogo pri uspevanju vrtnega ekosistema. Ni prav, da bi otroci samo okopavali in pulili plevel … omogočimo jim, da doživijo čim več delov celote.

Več vsebine si lahko preberete na uradni spletni strani ŠOLSKI EKOVRT.