Koncept mreže zdravih šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani program pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Celotni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja pa iščemo z različnimi možnostmi.

Zdravje in izobraževanje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki je uvedla strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in zaposlenih. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti. Zasnovane so kot okolja, ki pomagajo zmanjševati neenakosti v zdravju. Spodbujajo sodelovanje z drugimi povezanimi področji oziroma sektorji, ki oblikujejo politike za zdravje otrok in mladostnikov.

Slovenska mreža Zdravih šol se tako odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Cilji naše šole kot Zdrave šole so:

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v šoli.

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.

8. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

9. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.

10. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Rdeča nit Zdravih šol za letošnje šolsko leto je Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Sporočilo je kompleksno, celostno, za vsa področja zdravja: zdrava prehrana, več gibanja v šoli in duševno zdravje.Še posebej pa se bomo usmerili na duševno zdravje in gibanje.  

Življenje ni lahko za nikogar.

A kaj potem? Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase.

Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni, in to uresničiti za vsako ceno. (Marie Curie)

Povezava do projekta Slovenska mreža zdravih šol.

Koordinatorica Teja Strlič