Naša šola nosi ime po slovenski igralki Mariji Veri, ki je v sebi združevala veliko talentov, tako kakor to počno vsi, ki jo danes obiskujejo. 

Učenci, ki v šolo prihajajo iz okoliških delov Kamnika, predvsem z Duplice, so srce naše šole. Poskrbijo za to, da je šola živa, da diha in ustvarja. V šolo prinašajo kup idej, ki jih s pomočjo predanih strokovnih delavcev uresničujejo in prispevajo svoj delež k uspehom in posledično širši prepoznavnosti šole.

Vsi zaposleni se v sodelovanju z lokalnim okoljem tudimo, da šola ostaja varno okolje, ki učencem nudi možnosti za razvoj njihovih močnih področij ter jih opremi za uspešno pot v nadalnjem izobraževanju.

Vsi skupaj, tako učenci, strokovni delavci, pa tudi njihovi starši in lokalno okolje smo na šolo ponosni in skrbimo za to, da se njeno dobro ime ohranja še naprej.

 

Učenci, delavci šole in starši vzajemno gradimo varno in vzpodbudno okolje v zanimivi in kakovostni šoli.

Poslanstvo naše šole je:
V medsebojnih odnosih smo iskreni in spoštljivi. Učencem  posredujemo znanje s sodobnim, kakovostnim in inovativnim pristopom ter jih vzgajamo za življenje. Z različnimi aktivnostmi razvijamo  učence v samostojne, uspešne, kritične in zadovoljne osebnosti.
Spodbujamo potrebo po gibanju in zdravem življenju.

 

Telefonske številke
Damjan Snoj, ravnatelj01 830 31 42
Jožica Senica Zabret, pomočnica ravnatelja01 830 31 43
Mateja Debevc, tajnica01 830 31 40
Milena Štrajhar, računovodkinja01 830 31 47
učitelji, zbornica01 830 31 41
Helena Sternad, svetovalna služba01 830 31 45
Vanja Hočevar in Katja Židan Urek, knjižničarki01 830 31 44
Martina Močnik, kuhinja01 830 31 46

———————————————————————————————————————————————————————————-

Delavnik:

Jutranje varstvo:

6:00 – 8:10

Časovni razpored šolskega zvonca

predura7:30 – 8:15
1. ura8:20 – 9:05
2. ura9:10 – 9:55
3. ura10:15 – 11:00
4. ura11:05 – 11:50
5. ura12:15 – 13:00
6. ura13:05 – 13:50
7. ura13:55 – 14:40
8. ura14:45 – 15:30

Podaljšano bivanje:

1. 12:15 – 13:05
2. 13:05 – 13:55
3. 13:55 – 14:45
4. 14:45 – 15:35
5. 15:35 – 16:30