“Le kultura naredi, da se nenehno učimo in napredujemo.”

(Blaise Pascal)

Kulturna šola spodbuja kulturno vzgojo, omogoča ustvarjalnost mladih na raznolikih

umetnostnih področjih, podpira kakovostne dosežke in skrbi za izobraževanje mentorjev.

OŠ Marije Vere nosi ime po prvi akademsko izobraženi igralki Mariji Veri, ki se je rodila v Kamniku.

Zato je tudi pomembno, da ima naša šola naziv Kulturna šola, ki ga redno obnavljamo. Glavni nosilec

projekta Kulturna šola je Javni sklad RS za kulturne dejavnost.

Namen projekta Kulturna šola je, da bi imeli vsi učenci možnost izbirati med čim bolj kakovostnimi,

raznolikimi in brezplačnimi kulturnimi dejavnostmi. S projektom želimo dvigniti kakovost in obseg

aktivnega oz. pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev, njihovih staršev, lokalne skupnosti in

mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del kurikuluma.

Na OŠ Marije Vere učencem nudimo:

– interesne dejavnosti (glasba, gledališče, improvizacija, folklora, likovna dejavnost,

novinarstvo, klekljanje, pevski zbori …),

– izbirne predmete na področjih kulturnega delovanja (filmska vzgoja, retorika, likovno

snovanje, filozofija, umetnost …)

– pestro knjižnično dogajanje (pravljična noč, literarni popoldnevi).

Naše skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenim

predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov. Redno prirejamo kulturne dogodke, namenjene

učencem in širši javnosti.

Kulturni koordinatorici: Mojca F. Lukežič, Ema Zupet