Dostop do e-storitev se dodeljuje učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. OŠ Marije Vere si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja storitev in omrežje.

E-šola

Dostop do e-storitev se dodeljuje učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. OŠ Marije Vere si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja storitev in omrežje.

Za nedopustno uporabo storitve oz. omrežja se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega OŠ Marije Vere ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda, ali pa uporablja storitev oz. omrežje v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bila storitev oz. omrežje vzpostavljeno.

Za nedopustno uporabo se šteje zlasti:

(1) omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena komurkoli),

(2) poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,

(3) namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,

(4) oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,

(5) uničevanje, spreminjanje, pošiljanje, kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,

(6) ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,

(7) posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju.


Microsoft 365 e-storitve za učence


E-pošta

E-pošta se uporablja v nekomercialne namene kot podpora pouku. Dostop do e-poštnih predalov je prek spletne strani: https://www.office.com.

Učenci pridobijo dostop do e-pošte v obliki ime.priimek@os-marijevere.si z AAI prijavo.

Učenci dobijo ob prejemu uporabniškega imena in gesla natančna navodila za uporabo e-pošte. Pri e-poštnem komuniciranju veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes.

Spletne učilnice

Spletne učilnice se uporabljajo v nekomercialne namene kot podpora pouku. Učenci pridobijo dostop do spletnih učilnic z AAI prijavo.

Pri delu v spletnih učilnicah veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes.


Sprememba gesel za storitve

E-pošta: po prijavi v predal: > “Osebne nastavitve” > “Geslo”.

AAI NetID račun: prijava z AAI računom na spletno stran https://mdm.arnes.si/Prijava/Login.aspx, podrobneje v navodilih na spletnem naslovu https://aai.arnes.si/aai/sioidm

REACT-EU

Ob koncu šolskega leta 2020/21 smo se vključili v projekt https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/ pod okriljem Arnes-a in MIZŠ.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju” omogoča vzgojno-izobraževalnim zavodom sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme ter razvija e-storitve in e-vsebine. Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.


Projekt Varno z e-kolesom

V okviru kolesarskega izpita bomo v šolskem letu 2021/2022 začeli šolski projekt ozaveščanja o varovanju osebnih podatkov in obnašanja na spletu za učence petih razredov.

Vodil ga bo Andrej Kočar, sodelovale bodo tudi vse razredničarke petega razreda.

Inovativni pristop, aktualne vsebine in velik entuziazem so temelj, zaradi katerega uspeh (večja ozaveščenost) ne bi smel izostati.


V okviru pouka računalniških predmetov na OŠ Marije Vere je  celo šolsko leto velik poudarek tudi na temi varne rabe interneta in varovanju osebnih podatkov.