Znan je rezultat zbiranja starega papirja v letošnjem šolskem letu.

Zbrali smo 2210 kg papirja.  

Papir smo tehtali in ugotovili, da je največ papirja zbral 9.B, in sicer 455 kg.

Sledijo 6.a s 310 kg in 3.a z 270 kg.

Hvala vsem za dobro voljo in zagnanost. Zbrana sredstva bomo namenili Šolskemu skladu OŠ Marije Vere.

Razred z največ zbranega papirja pa dobi sladko nagrado.

Čestitke!