Učenci, delavci šole in starši vzajemno gradimo varno in vzpodbudno okolje v zanimivi in kakovostni šoli.

Poslanstvo naše šole je:
V medsebojnih odnosih smo iskreni in spoštljivi. Učencem  posredujemo znanje s sodobnim, kakovostnim in inovativnim pristopom ter jih vzgajamo za življenje. Z različnimi aktivnostmi razvijamo  učence v samostojne, uspešne, kritične in zadovoljne osebnosti.
Spodbujamo potrebo po gibanju in zdravem življenju.