Vsak začetek šolskega leta je začetek nekega novega obdobja. Prepričani smo, da bomo tudi v tem šolskem letu podali učenkam in učencem nova spoznanja in znanja, jih bodrili in jim pomagali  pri njihovem učenju in delu.

Šola je res pomembna stvar v življenju. Znanje, ki ga pridobimo v šoli, nam lahko omogoči, da postanemo v življenju tisto kar si želimo. Šola še zdaleč ni vse, ampak brez nje ne gre. Pomembno je, da v tem času ugotovimo, kaj nas zanima, odkrijemo naše talente in jih čim bolj obogatimo z znanjem.

Medtem imamo dovolj časa, da najdemo prijateljstva, prvo šolsko ljubezen, se preizkusimo v športu, ali se naučimo igranja glasbenega inštrumenta. Naučiti se moramo navsezadnje  tudi premagovati prve poraze, ko se vendarle ne zgodi čisto vse tako kot bi mi radi. Šolamo se velik del življenja in ko že mislimo, da je tega dovolj, nas začne šolati življenje samo.

Naloga staršev je, da skupaj s svojim otrokom raziščejo lepe stvari, ki jih bo prineslo učenje. Zelo pomembno je na pravilen način predstaviti otroku pomen učenja in obiskovanje pouka.

Zato je šola pomembna priprava na naše življenje, ko moramo prevzeti vso odgovornost za naše uspehe in neuspehe sami.

Vsem prvošolčkom naj se prvi šolski dan vtisne v srce kot poseben dan, na katerega se bodo z veseljem spomnili.

Šola naj bo najlepši peskovnik, učitelji in učiteljice pa otrokovi pomočniki pri gradnji peščenih gradov in utrdb. Starši pa morate stati ob strani svojemu šolarju in dodajati delčke v strukturo peščenih gradov in utrdb, ki bodo upamo za vedno del njegovih življenjskih pravljic.

Srečen začetek vsem šolarjem in njihovim staršem!

Bolj podrobna navodila še sledijo.