V prilogi je objavljen letošnji prometno varnostni načrt.

Prihajanje prvošolcev v šolo…, spremstvo