Šolsko glasilo 2013/14

Urednica šolskega glasila Novice z Duplice: Vanja Hočevar
Sourednica: Mojca Fuchs Lukežič
Mentorici šolskih novinarjev: Vanja Hočevar, Mojca F. Lukežič
Oblikovanje: Vanja Hočevar
Naslovna slika: Nuša Štrajhar, 8. b
Šolsko leto 2013/2014
Junij 2014