Tudi za šolsko leto 2023/24 veljajo  na področju nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) enaka določila kot prejšnje šolsko leto. Informacije o NPZ za učence in starše 6. in 9. razreda lahko preberete v prilogi.

Nacionalno preverjanje  je za učence 6.r in 9.r obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in v letošnjem šolskem letu na naši šoli še iz znanja likovne umetnosti.

Osnovna šola pisno obvesti o dosežkih na nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev in jih učenci prejmejo poleg spričevala.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materin jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalni preizkusi bodo potekali v naslednjih terminih:

torek, 7. maj 2024 NPZ iz slovenščine za 6. in 9.r,

četrtek, 9. maj 2024 NPZ iz matematike za 6. in 9.r in

ponedeljek, 13. maj 2024 NPZ iz tujega jezika (angleščina) za 6. r in

ponedeljek, 13. maj 2024 NPZ iz likovne umetnosti za 9.r.

Seznanitev učencev z dosežki NPZ, in vpogled za starše, bosta potekala v mesecu juniju 2024.