Šolskemu skladu lahko davčni zavezanci donirajo del dohodnine.

Na OŠ Marije Vere uspešno deluje Šolski sklad, ki skrbi za to, da lahko učenci uresničujejo svoje interese na nadstandardnem delu programa, sofinancira nakup določene opreme, ki jo pri svojem delu učenci uporabljajo in nudi pomoč socialno šibkejšim učencem, da se le-ti lahko udeležijo določenih dejavnosti (npr. tabori, šole v naravi). Z organizacijo različnih dejavnosti skrbi tudi za krepitev stikov med učenci, učitelji, starši in lokalnim okoljem.

Šolski sklad se financira s pomočjo donacij, ki jih pridobiva na različne načine, tako od staršev kot od lokalnega gospodarstva.

Kaj storiti?

Izpolnite obrazec in ga pošljite pristojnemu finančnemu uradu ali ga oddajte v tajništvu šole.

Veseli bomo, če bomo s pomočjo vaših donacij še naprej lahko učencem zagotavljali kakovosten program in jim omogočali vsestranski razvoj.

Podrobnejša navodila najdete na https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo.

Upravni odbor šolskega sklada