Jožica Senica Zabret, 3. 09. 2021

Od šolskega leta 2008/2009 po veljavni zakonodaji v spričevalih učencev ni več zapisanega učnega uspeha.

Na naši šoli imamo  kar nekaj učencev, ki so šolsko leto zaključili s samimi odličnimi ocenami. Zbrali smo podatke od šolskega leta 2008/2009 dalje.

Za svoj uspeh si zaslužijo iskrene čestite.