Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani program neformalnega izobraževanja, ki se umešča med najboljše in najvznemirljivejše mladinske programe na svetu. Deluje v več kakor 140 državah in ozemljih po svetu, s ciljem spreminjati življenja posameznikov in celotnih skupnosti.

MEPI odlično dopolnuje formalno izobraževanje in mlade spodbuja k aktivnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Je netekmovalen program, ki mlade opremi za življenje. Ob tem, ko se zabavaš, odkriješ, da je v tebi več, kot si misliš, kar je tudi krovni slogan programa. MEPI mladim ponuja praktično izkušnjo, preizkušanje svojih meja, odkrivanje neznanega, predvsem pa to, da najdejo področje, ki jih veseli, da pridobijo nove izkušnje, nova znanja, nove prijatelje ter samozaupanje in občutek, da bodo, če se za nekaj odločijo, to tudi dosegli.

Program sestoji iz 4 področij in 3eh težavnostnih stopenj (bron, srebro, zlato):

  • prostovoljstvo
  • veščine
  • rekreativni šport
  • pustolovske odprave

Udeležba v aktivnostih, ki si jih mladostnik glede na lasten interes sam izbere, spodbuja spoznavanje samega sebe in osebni razvoj mlade osebe, samostojnost, odpornost in razvoja odgovornost do samega sebe, skupnosti, narave ter družbe nasploh. Z udeležbo v programu se mladi naučijo premagovati izzive, razvijajo skrb za svoje fizično in duševno zdravje ter ob tem prispevajo h krepitvi skupnosti in spreminjajo svet na bolje. 

MEPI je v svojem bistvu program, ki temelji na osebni izkušnji (izkustveno učenje) in zavestnem spremljanju napredka in uresničevanja zastavljenih osebnih ciljev. S pomočjo programa posamezniki razvijajo kompetence, ki jih formalno izobraževanje pogosto pušča ob strani, to so komunikacija, voditeljstvo, proaktivnost, premagovanje ovir, reševanje konfliktov, samoiniciativnost, prožnost, sodelovanje in timsko delo.

Program je namenjen mladim od 14. do 25. leta. V Sloveniji se v osnovnih šolah mladi lahko priključijo bronasti stopnji že v 8. razredu.

MEPI koordinator na OŠ xy : ime in priimek koordinatorja + email naslov

KAKO SE PRIDRUŽIM: na OŠ Marije Vere poišči mentorja programa – Katja Lamut ali Nataša Ahlin

Več info:

O programu MEPI

Struktura program MEPI

Kako začeti

Info za starše

Uporabne povezave:

Spletna stran Programa MEPI Slovenija

You tube video knjižnica