Na šoli imamo 5 usposobljenih šolskih mediatork. S pomočjo mediacije na miren način rešujemo spore.