Starši, ki želite uveljaviti status športnika ali umetnika za vašega otroka, izpolnite vlogo (najdete jo med obrazci), ter ji priložite od kluba potrjen urnik vadbe.

Otrok naj jo odda v tajništvu šole ali razredniku najkasneje do 29. septembra 2023.